Alkoholisme er et stort problem i dagens Danmark – og problemet eksisterer i alle samfundets lag. Mange forbinder ordet alkoholiker med usoignerede subsistensløse stakler som sidder på bænke eller brune værtshuse og drikker dagen lang, uden hverken mål eller med. Men mindst lige så mange alkoholikere har både job, bolig, venner og familie – så længe det varer. En deroute forårsaget af et alkoholmisbrug kan nemlig sagtens begynde at tage form selv om man har det bedste udgangspunkt og det ...