Hos Flakkebjerg Efterskole handler det ikke kun om, at komme fagligt klogere ud på den anden side. På deres efterskole handler det om at uddanne hele mennesker, og ikke bare kloge hoveder. Lær at tage kritisk stilling til den globaliserede verden, vi lever i, og knyt unikke venskaber med dine medstuderende på http://www.flakkebjergefterskole.dk/ .